top of page
433457137_964738621940654_3213558596933479739_n.png

"MONGOLIA HEALTH TECHNOLOGY EXPO-2024"

           

Үзэсгэлэнгийн зорилго

 

Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарын жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагдаг энэхүү үзэсгэлэнд эрүүл мэндийн салбарт нэвтэрсэн эмчилгээ оношилгооны дэвшилтэд технологи, арга аргачлал, гадаад болон дотоодын эм, эмийн үйлдвэр, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч байгууллагуудын бараа бүтээгдэхүүнтэй танилцах, олон нийтэд сурталчлан таниулах, төр, хувийн хэвшил, олон улсын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, харилцан туршлага солилцох, боломжуудыг үзэсгэлэнд оролцогч байгууллагууддаа олгох зорилготой.  

  

Үйл ажиллагааны чиглэл:

 • Эрүүл мэндийн салбарт шинээр нэвтэрсэн шинжлэх ухаан технологи, инновац, дэвшилтэт технологийг сурталчлан таниулах

 • Ханган нийлүүлэгч байгууллагууд өөрсдийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд танилцуулах, үйлдвэрлэгч-импортлогч-хэрэглэгчдийн хооронд мэдээлэл солилцож тэдний хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх.

 • Гадны орны үйлдвэрлэгч, ханган нийлүүлэгч байгууллагын бүтээгдэхүүнийг дотоодын зах зээлд сурталчлан таниулах хатын ажиллагааг өргөжүүлэх.

 • Эрүүл мэндийн технологи, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн чиглэлээр сургалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, харилцан туршлага судлах.

 • Эрүүл мэндийн салбарт нэвтрүүлсэн шилдэг бүтээгдэхүүнийг шалгаруулах, хамт олон байгууллагыг урамшуулах.

 

Хамрах хүрээ

 • Улсын болон хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд

 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл ханган нийлүүлэгч байгууллагууд

 • Эм хангамжийн байгууллагууд

 • Улсын болон хувийн хэвшлийн сургалтын байгууллагууд

 • Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэгч байгууллагууд

 • Албан ёсны дистрибьютер, худалдааны төлөөлөгчийн газар, борлуулагч

 • Гадааны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгч, ханган нийлүүлэгч байгууллагууд

12.png

СТЕНД ЗАХИАЛГА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дагалдах хэрэгсэл

ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

 • Стенд засалт 6 м2, 9м2 буюу түүнээс дээш 12 м2, 18 м2, 27м2 36 м2 сонголт хийж болно.

 • 1бүүтэнд,1 ширхэг арзетик, 2 ширээ, 2 сандал, 1 хогийн сав, хаягжилт 3 ширхэг гэрэлтүүлэг орсон болно./

 • “Эртэч бүртгэл” буюу 2024.07.01-ноос өмнө бүртгүүлсэн нөхцөлд 1 м2 түрээсийн үнийг 10% хөнгөлөлт үзүүлнэ.

 • “Монгол “ЭМ” зүйн байгууллагуудын нэгдсэн эм холбоо”-ны гишүүн байгууллага10%- ийн хөнгөлөлт олгоно.

 • “Монголын эмнэлэгийн инженерчлэлийн нийгэмлэг”-ийн гишүүн байгууллага 10%-ийн хөнгөлөлт олгоно

 • 2021.07.02-оос хойш бүртгүүлсэн нөхцөлд 1м2-ийн үнийг хэвээр бүртгэнэ

өахөбахөб.png
434279213_788375122861670_9125303548246593001_n.jpg
274991415_270294101943240_1120463984282467275_n.jpg
275587314_557093838745576_1457852656931186807_n.jpg
384565698_991702148565168_1579212183543921008_n.jpg

"ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН ШИЛДЭГ” НОМИНАЦИ ШАЛГАРУУЛАХ

 

Эрүүл мэндийн салбарын хүрээнд зохион байгуулагдаж буй “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТЕХНОЛОГИ 2022” үзэсгэлэнд оролцогчдын идэвх, оролцоо, ажил хөдөлмөрийг үнэлэх, урамшуулах, алдаршуулах

Шалгаруулах төрөл:

 • “ШИЛДЭГ ЭМ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ”

 • “ШИЛДЭГ ИМПОРТЛОГЧ БАЙГУУЛЛАГА”

 • “ШИЛДЭГ ИННОВАЦИ ШИНГЭЭСЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮН”

 • “ШИЛДЭГ БҮТЭЭГДЭХҮҮН”

 • “ШИЛДЭГ ДЭВШИЛТЭТ ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ”

 • “ШИЛДЭГ ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА”

 • “ШИЛДЭГ ОРОЛЦОГЧ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ, БИОЛОГИЙН ИДЭВХТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ  БАЙГУУЛЛАГА”

 • ШИЛДЭГ ОРОЛЦОГЧ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА

 • “ШИЛДЭГ ОРОЛЦОГЧ ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА”

 • “ШИЛДЭГ ОРОЛЦОГЧ ОЛОН УЛСЫН ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА”

"MONGOLIA HEALTH TECHNOLY EXPO-2023"
үзэсгэлэнгийн тоймоос.

1.JPG
DSC_0867.JPG
CHD_1954.JPG
299211730_651172436123881_7625722362614564371_n.jpg
CHD_1817.JPG
12.JPG
9.JPG
2.JPG
CHD_9777.JPG
bottom of page